parade
Plasticiens Volants
Music / Non verbal / Valletta streets

Sunday 22nd November 2015 – 12:15


 

During the week the Festival will be celebrating diversity and creativity in the streets of Valletta through music from around the world, art and dance. On Sunday at 12:15pm, right after the Music from around the World concert, the parade musicians will be joined by Plasticiens Volants, to produce a celebratory parade. Giant inflated puppets and objects will fly over the public creating a world of dreamlike emotions. The flying objects are operated from the ground by the actor-operators who are at one with the character that floats above them and which is a fantastic extension of them. They run, dance, disappear and appear in order to tell their story.

Matul il-ġimgħa l-Festival se jkun qed jiċċelebra d-diversità u l-kreattività fit-toroq tal-Belt Valletta permezz tal-mużika minn madwar id-dinja, l-arti u ż-żfin. Il-Ħadd fil-12:15pm, wara l-kunċert tal-mużika minn madwar id-dinja, il-mużiċisti se jingħaqdu mal-Plasticiens Volants biex jagħmlu parata ċelebratorja. Oġġetti ġiganteski se jtiru minn fuq il-pubbliku u joħolqu dinja qisha talħolm. Dawn l-oġġetti huma kontrollati mill-art mill-atturi-operaturi li huma ħaġa waħda malkarattru li jtir minn fuqhom u li huwa estensjoni fantastika tagħhom. Huma jiġru, jiżfnu, jisparixxu u jerġgħu jidhru biex jirrakkontaw l-istorja tagħhom.