TheNotSoCoolLifeofaTeenager2015
Dù Theatre wheelchair-access1ziguzajgcommissionMSCmalta-flag
Theatre / English / City Theatre
Duration 60 mins

Tuesday 17th November 2015 – 15:00 & 19:00


The life of Julian, an intelligent but naughty 14-year-old is, to put it simply, a disaster – and not cool at all. Bad news from school, no luck in joining the most popular gang and, to top it all, his mum and dad have separated recently. However, Julian is also obsessed by Justin Artio, a character he created on RPG – fearless, brave and smart – basically he’s all Julian wishes he was, but isn’t. Things get complicated when it seems that his mother has met someone, when the school gang starts noticing him, and it’s time for his exams. Julian needs to take decisions. But which? And how? What would Justin Artio do in his place?

Il-ħajja ta’ Julian, tifel ta’ 14-il sena intelliġenti imma mqarċaċ hija, biex ngħiduha kif inhi, diżastru – u mhi ‘cool’ xejn. Huwa jirċievi aħbar hażina mill-iskola, ma jirnexxielux jingħaqad mal-grupp ta’ tfal l-aktar popolari, u biex tgħaxxaq, ommu u missieru għadhom kif isseparaw. Iżda Julian iffissat f’Justin Artio, karattru li ħoloq hu stess fuq RPG – bla biża’ ta’ xejn, mimli kuraġġ u ntelliġenti – bażikament dak kollu li Julian jixtieq li hu, imma mhuwiex. L-affarijiet jikkomplikaw ruħhom meta jidher li ommu ltaqgħet ma’ xiħadd ġdid, meta l-grupp tal-iskola jibdew jinnutawh u meta jasal iż-żmien tal-eżamijiet. Julian irid jieħu xi deċiżjoniijet. Imma liema? U kif? X’kien jagħmel Justin Artio kieku kien floku?

Please remember to print your tickets before coming to the event!
Every child and/or adult attending must have a ticket. All children must be accompanied by an adult.