TheDrooming2015
Aleateia Theatre wheelchair-access1ziguzajgcommissionMSCmalta-flag
Theatre / English / St James Cavalier Theatre
Duration 60 mins

Monday 16th November 2015 – 18:00
Tuesday 17th November 2015 – 18:00

Sunday 22nd November 2015 – 10:30 & 18:00

Three women meet in the waiting room of their dream doctor. They discover that they have something in common – all three have run out of dreams. Through hypnosis and some other dubious techniques, Dr Droom persuades them to take part in a process that he calls The Drooming. During the drooming session, the women can have vivid ‘drooms’ of everything they have ever dreamed of. But this is not all; once The Drooming app is installed on their smartphones, they are doomed to become the doctor’s mental slaves forever. Dr Droom has plans to make his app go viral and dominate the world. But can his three experimental patients stop him before things get out of hand?

Tliet nisa jiltaqgħu waqt li qegħdin jistennew għand it-tabib tal-ħolm. Huma jindunaw li għandhom xi ħaga komuni – it-tlieta li huma spiċċawlhom il-ħolm. Permezz tal-ipnożi u tekniki oħra kemmxejn dubjużi, Dr Droom jikkonvinċihom jipparteċipaw fi proċess li huwa jsejjaħ “The Drooming”. Matul sessjoni ta’ ‘drooming’, in-nisa jistgħu jkollhom ‘drooms’ ta’ kull ħaġa li qatt xtaqu. Iżda mhux biss: la darba l-app tad-Drooming tiġi nstallata fuq l-ismartphones tagħhom huma jsiru l-iskjavi mentali tat-tabib għal dejjem. Dr Droom jippjana li l-app issir viral u jiddomina d-dinja. Jistgħu t-tliet pazjenti sperimentali tiegħu iwaqqfuh qabel ma dan iseħħ?

Please remember to print your tickets before coming to the event!
Every child and/or adult attending must have a ticket. All children must be accompanied by an adult.