wheelchair-access

Tag
Dance / Non-verbal / Theatre, St James Cavalier
Duration 50 mins

Sunday 19th November: 18:30
Tuesday 21st November: 18:30
Thursday 23rd November: 18:30

Saturday 25th November: 18:30
Sunday 26th November: 11:00

Find me. In a bluish, grey mist I stand just a boy, just a girl and alone.
The memory of being held ashes in and out of the emptiness. I try to grasp it but it slips through my fingers. Five fingers. No, ten. Ten fingers and ten toes. Two eyes, a nose and a mouth. head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Whose body is this? Half child, half adult. Can it walk? Can it dance? Can it love? hold me, hug me. No, don’t touch me. Touch my soul instead. Blow the world up into colour, remind me of the waves kissing the shore, the wind uprooting the trees and the child who watches it all in wonder. Find me. Remind me of that child. Hold me. No, don’t touch me. But… to touch can be to give life. I’m too old for this.

Project by Pamela Kerr & Kostas Papamatthaiakis

Sibni. Imdawwar minn ċpar kaħlani, griż, jien sempliċi tifel, sempliċi tifla, u waħdi.
Il-memorja ta’ meta xi ħadd żammni f’idejh naraha toħroġ quddiemi minn ġol-baħħ u mbagħad terġa’ tisparixxi. Nipprova naħtafha imma taħrabli minn subgħajja. Ħamest iswaba’. Le, għaxra. Għaxart iswaba’ ta’ jdejja u għaxra ta’ saqajja. Żewġ għajnejn, imnieħer u ħalq. Ras, spallejn, irkopptejn u swaba’ ta’ saqajja, irkopptejn u swaba’ ta’ saqajja. Dal-ġisem ta’ min hu? Nofs tifel, nofs adult. Jista’ jimxi? Jista’ jiżfen? Jista’ jħobb? Żommni, għannaqni. Le, tmissnix. Min ok, missli lil ruħi. Onfoħ id-dinja f’ħafna kuluri, fakkarni l-mewġ li jbus ix-xtajta, ir-riħ li qed jaqla’ s-siġar, u tifel li qed jara kollox, mistagħġeb. Sibni. Fakkarni t-tifel. Żommni. Le, tmissnix. Imma … hu meta tmiss li tista’ tagħti l-ħajja. Jien issa kbirt, u m’għadnix ta’ dawn l-affarijiet.

Proġett ta’ Pamela Kerr & Kostas Papamatthaiakis