SoundPlay
Music Workshop / English / Palazzo Verdelin, at the Civil Service Sports Club & Studio B, St James Cavalier
Duration 60 mins

Wednesday 22nd November: 16:30, 18:30

A workshop-based exploration of sounds, tones, vibrations and noises. Through the use of various media and instruments, this workshop will allow space for younger audiences to observe and experiment through the medium of music. This will surely get the younger audiences (and also the older ones) clicking their heels and moving to the rhythm of the sound.

Project by Yasmin Kuymizakis & Jess Rymer in collaboration with Electronic Music Malta

Esplorazzjoni permezz ta’ workshop ta’ ħsejjes, tonijiet, vibrazzjonijiet u storbju. Bl-użu ta’ diversi mezzi u strumenti, dan il-workshop joħloq spazju għal udjenza iżgħar fejn ikunu jistgħu josservaw u jesperimentaw permezz tal-mużika. Żgur li se jġiegħel liż-żgħar (kif ukoll lill-kbar) itektku saqajhom mal-art u jiċċaqilqu mar- ritmu tal-ħsejjes

Proġett ta’ Yasmin Kuymizakis & Jess Rymer b’kollaborazzjoni ma’ Electronic Music Malta