Photo Credit: William Belle

SOLEO
Les Entêtés Production
Music / Non-verbal / City Theatre
Duration: 45 minutes, Workshop: 30 minutes

Friday 16th November, 5:30pm
Saturday 17th November, 10am
Saturday 17th November, 11am – Workshop-Sold out
Sunday 18th November, 10am
Sunday 18th November, 5:30pm

Body percussion, vibes, voices, keyboards and guitars combine in support of frenzy, poetry, humour and love! This show brilliantly blends body percussion with modern music in a dynamic and explosive performance starring three young artists, as they seek to make their dreams a reality. This is a choreographed and dramatised encounter of music and movement, laughter and wonder, which encourages audiences to wake up and be enthralled.

Perkussjoni bil-ġisem, atmosferi, vuċijiet, keyboards u kitarri jingħaqdu f’isem il-ġenn, il-poeżija, l-umoriżmu u l-imħabba! Dan l-ispettaklu jgħaqqad flimkien b’mod brillanti l-perkussjoni bil-ġisem flimkien ma’ mużika moderna f’rappreżentazzjoni dinamika u mqanqla li tlaqqagħna ma’ tliet artisti żgħażagħ, hekk kif ikunu qed ifittxu mod kif jagħmlu l-ħolm tagħhom realtà. Il-mużika u l-moviment, id-daħk u l-istagħġib, jiltaqgħu f’koreografija drammatika li tħeġġeġ lill-udjenzi jqumu u jissaħħru.

Interested ? Get to know more about Soleo here.

Credits: 

Body percussions/ Vocals/ Guitar/ Bass guitar: Sophie BOUCHER
Body percussions/ Vocals/ Guitar/ Kalimba: Julien VASNIER
Body percussions/ Vocals/ Keyboards/ Vibraphone: Lucie DELMAS