wheelchair-accessmalta-flag

Shakeshorts
Music & Theatre / English / Palazzo De La Salle
Duration 40 mins

FRIDAY 11TH NOVEMBER 2016: 9:30, 11:30, 17:30
SATURDAY 12TH NOVEMBER 2016: 11:30, 17:30
THURSDAY 17TH NOVEMBER 2016: 9:30, 11:30, 17:30
FRIDAY 18TH NOVEMBER 2016: 9:30, 17:30
SUNDAY 20TH NOVEMBER 2016: 10:00, 11:30, 17:30

Friends, Romans, Countrymen, lend me your ears! I come to present Shakespeare like he hath never been seen before upon thine eyes in Malta! Shakeshorts presenteth unto you, a rendition of Shakespeare that hath been condensed in length and acted out in brevity, using wit, jest and silly hats: perfect for young minds full of mischief.

This most excellent show is written by Chris Dingli (with the help of one William Shakespeare) and is full of jollity, excitement and naughtiness. Thy kids will not sit passively by and watch some old fart drone on about the Big S. Nay! Children verily will be encouraged to participate and will experience the world of the play itself!

Written and performed in a humorous style that will allow Maltese children to enjoy the stories and identify with themes and characters whilst gaining confidence with the language, Shakeshorts is most certainly an excellent introduction to Shakespeare (and medieval insults, but that’s just a bonus)

Ħbieb, Rumani, Ċittadini, agħtuni widen! Jiena ġejt nippreżentalkom lil Shakespeare b’mod li għadkom qatt ma rajtu bħalu quddiem għajnejkom f’Malta! Shakeshorts jippreżentalkom interpretazzjoni ta’ xogħol ta’ Shakespeare ikkondensat fit-tul u rreċtat filqosor, b’battuti spirtu pront, ċajt u kpiepel naqra boloh: perfett għal imħuħ żgħar mimlijin imqarbizza!

Din il-rappreżentazzjoni tassew eċċellenti miktuba minn Chris Dingli (bl-għajnuna ta’ ċertu William Shakespeare) hi mimlija allegrija, eċċitament u mqarbizza. Uliedkom mhux se jibqgħu passivi bilqiegħda jħarsu lejn wieħed naqra m’aħniex ilablab dwar il-Big S. Nay! It-tfal se jkunu mħeġġin jieħdu sehem u jesperjenzaw id-dinja deskritta fl-iskritt!

Miktuba u rreċtata bi stil umoristiku li jagħmilha possibbli għal tfal Maltin li jieħdu gost bl-istejjer u jidentifikaw mat-temi u l-karattri, filwaqt li jakkwistaw ukoll kunfidenza fil-lingwa, Shakeshorts hija ċertament introduzzjoni eċċellenti għax-xogħlijiet ta’ Shakespeare (u xi insulti medjevali wkoll, imma dak huwa biss bonus).