Join us and the Malta Philharmonic Orchestra, on a musical, theatrical journey in Maltese, and rediscover a story that has endured the test of time!

ŻiguŻajg Festival
7 years +

Music, theatre

60 mins

Maltese

Valletta Primary School

Saturday 16 November, 4:30pm
Saturday 16 November, 6:30pm

Come with us on a journey through time, to when performances were created with mechanical, moving scenery, gas-lamps, a few costumes and a big dose of creativity!

Is the story of Marian and her beloved Robin Hood real, or is it just a story? Who is the better archer, and who will look better on stage? Who will win the highly anticipated tournament of Nottingham? And more importantly, will the Sheriff allow the winner to take the golden trophy or will he send them to jail?

Join us and the Malta Philharmonic Orchestra, on a musical, theatrical journey in Maltese, and rediscover a story that has endured the test of time!

Ejjew magħna għal vjaġġ matul iż-żmien, meta l-ispettakli kienu jittellgħu permezz ta’ xenarju mekkaniku jiċċaqlaq, lampi tal-gass, ftit kostumi, u doża kbira ta’ kreattività!

Din hija l-istorja ta’ Marian u l-maħbub tagħha Robin Hood. Min hu l-aħjar qawwies fosthom, u min se jidher l-isbaħ fuq il-palk? Min se jirbaħ il-kampjonat tant mistenni ta’ Nottingham? U fuq kollox, ix-Xeriff se jħalli lir-rebbieħ jieħu t-trofew tad-deheb, jew se jibagħtu l-ħabs minflok?

Ingħaqad magħna u mal-Orkestra Filarmonika ta’ Malta fuq vjaġġ mużikali u teatrali bil-Malti, u skopri mill-ġdid din il-ġrajja li baqgħet relevanti tul il-medda taż-żmien!

Malta Philharmonic Orchestra
Director:
Toni Attard
Music Director: Alex Bezzina
Writer: Simon Bartolo
Musicians: MPO Musicians
Performers: Jeremy Grech, Rebecca Attard, Joe Depasquale
Set Designer: Romualdo Moretti
Project Manager: Chris Spiteri
Stage Manager: Tano Malett
Production Manager: Ann-Marie Camilleri
Costume Designer: Michela Manduca

Photo credits: Elisa von Brockdorff
Graphic design: Romualdo Moretti