wheelchair-access

Reinraumraus
Theatre / Non-Verbal / Manoel Theatre Studio
Duration 40 mins

SUNDAY 13TH NOVEMBER 2016: 18:30
MONDAY 14TH NOVEMBER 2016: 10:00, 11:30, 17:00

TUESDAY 15TH NOVEMBER 2016: 10:30

It smells tasty in the kitchen. Pots and pans are spread about. The eggs and the flour are ready too. After shaking and mixing, rolling and battering, something delicious appears on the plate. Myriam Rossbach, puppeteer and actress in this production, engages with objects and breathes new life into the kitchen. She uses kitchen utensils in unconventional ways, gets them to dance and even lures a tune or two from the pots and pans

Fil-kċina hemm riħa tassew tajba! Borom u taġnijiet mifruxin ma’ kullimkien. Anki l-bajd u d-dqiq huma lesti. Wara ħafna taħlit u taħwid, tgerbib u taħbit, xi ħaġa tassew tajba tidher li qed tibda titfaċċa fuq il-platt. Myriam Rossbach, il-marjonettista u l-attriċi f’din il-produzzjoni, tinvolvi ruħha mal-oġġetti u tnissel ħajja ġdida fil-kċina. Il-mod kif tuża l-oġġetti tal-kċina mhuwiex tas-soltu, u kapaċi ġġegħilhom jiżfnu u tislet anki xi għanja jew tnejn mill-borom u t-taġnijiet.