wheelchair-accessmalta-flag

Pietru u l-Lupu
Music & Theatre / Maltese / Catholic Institute, Floriana
Duration 60 mins

TUESDAY 15TH NOVEMBER 2016: 18:30
WEDNESDAY 16TH NOVEMBER 2016: 9:30, 11:30

“Think it through, Peter. Look before you leap!”

A contemporary Maltese adaptation of the renowned classic Peter and the Wolf. With Prokofiev’s original score, this version promises to take young audiences on an exciting journey into Peter’s imagination. Along with Peter, the audience will meet four animals who teach him important lessons about friendship, obedience and what it means to be a hero. Directed and written by Ruth Borg.

“Aħsibha sew, Pietru. Tgħaġġilx!”

Addattament kontemporanju tax-xogħol klassiku famuż Pietru u l-Lupu. Bil-mużika oriġinali ta’ Prokofiev, din il-verżjoni se tieħu lill-udjenzi magħmulin minn tfal żgħar għal vjaġġ eċċitanti flimmaġinazzjoni ta’ Pietru. Minbarra Pietru, l-udjenza se tiltaqa’ wkoll ma’ erba’ annimali li se jgħallmuh tagħlimiet importanti dwar il-ħbiberija, l-ubbidjenza u x’jiġifieri tkun eroj. Direzzjoni u kitba ta’ Ruth Borg