wheelchair-access

Pandora’s Box
Dance / Non-verbal / British Legion
Duration 45 mins

Performance schedule:
Saturday 18th November 2017: 11:00
Sunday 19th November 2017: 17:00
Monday 20th November 2017: 17:30
Wednesday 22nd November 2017: 17:30
Friday 24th November 2017: 17:30
Saturday 25th November 2017: 11:00
Sunday 26th November 2017: 17:00

Pandora’s box has always been synonymous with something that contains deadly sins. Pandora was warned not to ever open it, however curiosity got
the best of her and, once opened, the box unleashed deadly sins which could no longer be contained. in Moveo’s rendition, Pandora’s box holds people’s deepest secrets and rumours almost like today’s social media phenomenon. once the lid of the box is open all one’s secrets and rumours are unleashed and beyond control. such secrets or rumours extend to people’s family issues, identity, self-image and others. once made public, people then react differently: some conform to social norms whereas others try to take control of the situation. However, just like in the original myth, one main element remains contained in the box – HOPE; and that is what the protagonists finally refuse to let go of.

This is a free performance but still subject to booking.

Project by Moveo Dance Company

Il-Kaxxa ta’ Pandora (Pandora’s Box) minn dejjem kienet sinonima ma’ xi ħaġa li żżomm ġo fiha d-dnubiet il-mejta. Pandora kienet ġiet imwissija biex ma aħha qa , imma l-kurżità għelbitha u, ladarba nfetħet, mill-kaxxa joħorġu dnubiet mejta li qa ma jistgħu jinġabru lura. Fil-verżjoni ta’ Moveo, il-kaxxa ta’ Pandora ha s-sigrie l-aktar profondi tan-nies kif ukoll l-għajdut dwarhom, sitwazzjoni li xbah ħafna l-fenomenu tas-social media tal-lum. Ladarba l-għatu jinkixef, is-sigrie kollha ta’ dak li jkun u l-għajdut dwaru jixterrdu bla ma ħadd jista’ jikkontrollahom. Dawn is-sigrie u l-għajdut jinkludu wkoll kwistjonijiet familjari, l-iden tà, l-immaġni li wieħed ikollu egħu nnifsu u a arijiet oħra. Darba dawn isiru pubbliċi, in-nies imbagħad jirreaġixxu b’mod di eren : xi wħud jikkonformaw man-normi soċjali lwaqt li oħrajn jippruvaw jikkontrollaw is-sitwazzjoni. Madankollu, bħalma ġara l-ħrafa oriġinali, element ewlieni wieħed jibqa’ l-kaxxa: it-TAMA. Hi propju dak li l-protagonis fl – aħħar ma jħallux li jitlaq minn idejhom.

Id-dħul għal din il-wirja huwa b’xejn, pero’ wieħed għandu jirriżerva post minn qabel.

Proġett ta’ Moveo Dance Company