Ninni la tibkix iżjed, ninni Ġesù Bambin” – Ninni, Ninni is a multi-disciplinary project that amalgamates the world of jazz and animation, exploring how lullabies from around the world cater for the meaning of the phrase.

ŻiguŻajg Festival 2020
2 – 4 years

Jazz / Animation

30 mins

Non-Verbal

Online

20 November 2020, 6pm
21 November 2020, 9:30am
21 November 2020, 5pm
22 November 2020, 10:30am
22 November 2020, 5pm
23 November 2020, 5pm
24 November 2020, 4pm

25 November 2020, 5pm
26 November 2020, 6:30pm
27 November 2020, 6pm
28 November 2020, 9am
28 November 2020, 5pm
29 November 2020, 9:30am
29 November 2020, 4pm

Ninni la tibkix iżjed, ninni Ġesù Bambin

We all know and love this timeless Christmas carol, but did you know that Ninni La Tibkix Iżjed is also a traditional Maltese lullaby? In fact, ninni is the Maltese word used by many parents to rock their babies and toddlers to sleep, and it is etymologically derived from the Italian verb ninnare – to lull a baby to sleep. Inspired by this, Ninni, Ninni is a multi-disciplinary project that amalgamates the world of jazz and animation, exploring how lullabies from around the world cater for the meaning of the phrase.

As his mother sings him into a slumber, Ninni the polar bear dreams of going on a journey in search of a new home where they can rest. Along the way, Ninni discovers several lullabies from around the world, interpreted by a jazz combo. The audience will experience renditions of these lullabies, while Ninni’s journey will be portrayed through the medium of animation. The musical and animated aspects of the project will flow from one to another; the animation will purposely be silent throughout most of its duration. As an immersive audience, you will be guided to find or create objects in your own homes, and create sounds throughout each animation when prompted. In other words, you’ll be immersed into the project as our very own foley artists.

So, make yourselves comfortable, and let yourselves embark onto Ninni’s venture.

Ninni la tibkix iżjed, ninni Ġesù Bambin

Kemm-il darba smajna din l-għanja tal-Milied, li fiha nfisha hija wkoll taħnina. Fil-fatt, ninni hija l-kelma bil-Malti l-ġenituri jużaw sabiex iħeġġu lil uliedhom jorqdu. Ninni ġejja mill-kelma Taljana ninnare, li tfisser ‘tħajjar tarbija torqod’. Ninni, Ninni hu proġett multi-dixxiplinarju bbażat fuq dan il-ħsieb ta’ taħnin li jgħaqqad lid-dinja tal-jazz u tal-animazzjoni f’wieħed u jesplora kif it-taħniniet minn madwar id-dinja jħaddmu t-tifsira ta’ din il-frażi.

Waqt li Ninni l-ors polari qed tkantalu ommu sabiex tikkalmah u traqqdu, huwa jibda joħlom li qiegħed ifittex dar ġdida fejn hu u ommu jkunu jistgħu jistrieħu. Tul dan il-vjaġġ, Ninni jiskopri diversi taħniniet minn madwar id-dinja, interpretata minn jazz combo. L-udjenza se tesperjenza interpretazzjoni ta’ dawn it-taħniniet, filwaqt li l-vjaġġ ta’ Ninni se jitwassal permezz tal-animazzjoni. L-aspetti mużikali u animat tal-proġett se jitwasslu b’mod individwalizzat. L-animazzjoni se tkun siekta apposta tul il-maġġoranza tal-ħin. Intom fl-udjenza se tintalbu u tiġu ggwidati ssibu jew toħolqu oġġetti fi djarkom kif ukoll se tintalbu toħolqu ħsejjes waqt l-animazzjoni. Fi kliem ieħor, intom se tkunu parti mill-proġett billi ssiru l-artisti tal-ħoss tagħna.

Mela sibu pożizzjoni komda u ħallu lilkom nfuskom timbarkaw il-vjaġġ ta’ Ninni.

 

 

Curator, Co-Writer & Vocalist: Christian Debono
Drummer: Luke Briffa
Bassist: Dean Montanaro
Pianist, Guitarist & Music Supervisor: Noah Fabri
Director of Animation & Co-Writer: Inez Kristina Baldacchino
Animator: Magda Azab
Animator: Isabelle Bernard Thulstrup
Additional Animation: Jesper Andkjær Poulsgærd
Art Department: Leo Chircop
Wardrobe & Set Assistant: Rebecca Calleja
Makeup: Mia Sarah Baldacchino
Production Coordinator & Resource Pack: Ann-Marie Camilleri
Young Creative Programme Apprentice: Gianluca Mifsud
Main Visual Illustration: Julian “Julinu” Mallia