wheelchair-accessmalta-flag

Min hi, Inez?
Visual Arts / Non-Verbal / Space C1-C4, St. James Cavalier

FRIDAY 11TH – 20TH NOVEMBER 2016  9:00 – 21:00
SUNDAY 20TH NOVEMBER 2016 10:00 – WORKSHOP [This workshop has been cancelled].

Spazju Kreattiv, in collaboration with ŻiguŻajg, have engaged a collective of artists to research and present an interactive transmedia installation about dichotomies found in Anton Manwel Caruana’s novel Ineż Farruġ. Ideologies of national identity, family notions, love, faith and religion will be questioned and reinterpreted in a fully immersive environment. Curated by Lisa Gwen Baldacchino, and with the creative input of Elisa von Brockdorff and Pierre Portelli, the project will include workshops especially devised for youths and interconnected with the installation and theatre project.

Spazju Kreattiv, f’kollaborazzjoni ma’ ŻiguŻajg, qabbad grupp ta’ artisti biex jirriċerkaw u jippreżentaw installazzjoni transmedjatika interattiva dwar id-dikotomiji li jinsabu firrumanz Ineż Farruġ, ta’ Anton Manwel Caruana. Jitqajmu kwistjonijiet dwar ideoloġiji ta’ identità nazzjonali, x’inhi familja, l-imħabba, il-fidi u r-reliġjon, u dawn jiġu riinterpretati f’ambjent kompletament immersiv. Taħt it-tmexxija ta’ Lisa Gwen Baldacchino, u bl-input kreattiv ta’ Elisa von Brockdorff u Pierre Portelli, il-proġett jinkludi workshops maħsuba apposta għaż-żgħażagħ u marbutin mal-proġett tal-istallazzjoni u t-teatru.