A small provincial town. The ’70s. Jean is 6 years old, he’s going back to high school. When the teacher asks each child his father’s and then his mother’s profession, Jean realizes that he is not like the others, worries and invents an answer: “my mother, she is a secretary”.

Ma Maman est en Amerique
5-7 YEARS

French Films / Animation / Fun

1hr 15mins

French, with English subtitles

Cinema

Sunday 9th May 2021 11am Event Cancelled 

A small provincial town. The ’70s. Jean is 6 years old, he’s going back to high school. When the teacher asks each child his father’s and then his mother’s profession, Jean realizes that he is not like the others, worries and invents an answer: “my mother, she is a secretary”. In fact, her mother is always travelling, so she sends postcards to Michèle, the little neighbour who already knows how to read and who reads them to Jean. Jean starts dreaming. Unless the reality is quite different. Adapted from the eponymous graphic novel by Jean Regnaud and illustrated by Emile Bravo, Gallimard 2007.

Belt provinċjali żgħira fis-snin ’70. Jean għandu 6 snin, sejjer lura l-iskola. Meta l-għalliem jistaqsi lil kull tifel u tifla x’jaħdmu ommhom u missierhom, Jean jirrealizza li hu mhux bħall-oħrajn. Jean jivvinta tweġiba: “ommi, hi segretarja”. Fil-fatt, ommu dejjem qed tivvjaġġa, u għalhekk tibgħat kartolini lil Michèle, il-ġara żgħira li diġa’ taf taqra u tibda taqra dawn l-ittri lil Jean. Jean jibda joħlom. Imma r-realtà hija pjuttost differenti. Adattat mir-rumanz grafiku ta’ Jean Regnaud u illustrat minn Emile Bravo, Gallimard 2007.

Producer / Director: Marc Boreal & Thibaut Chatel
Partners: Alliance FrancaiseStarring: Tom Trouffier (Jean), Marc Lavoine (Father of Jean), Julie Depardieu Yvette)