wheelchair-access

Little Max
Object Theatre / Non-Verbal / City Theatre Studio
Duration 40 mins

Thursday 23rd November 2017: 17:00
Friday 24th November 2017: 17:00

Saturday 25th November 2017: 11:30
Sunday 26th November 2017: 10:00

Max is “different”. She has a flipper for a foot. She creates her own world from other things the world had no use for, and a metal forest becomes her refuge, where she feels liberated from the critical gaze of others. But Maxʼs loving nature means that she has to struggle with a constant desire for company. Only when an intruder invades her small, fragile world will Max understand that she never really wanted to be alone. If you ever meet someone like Max one day, smile at them and look into their heart. Who knows what challenges they face?

Project by Arena En Los Bolsillos

Max hija “differenti”. Min flok sieq għandha flipper. Hija toħloq id-dinja tagħha minn a arijiet li jintremew minn ħaddieħor. Foresta tal-metall issir il-post tal-kenn tagħha, fejn tista’ tħossha ħielsa minn ħars fitt moħħa biex ifittex id-difetti. Imma minħabba l-qalb tajba tagħha, max se jkollha tibqa’ tixxennaq kontinwament għall-kumpanija. Hu biss meta xi ħadd jidħol fid-dinja żgħira u fraġli tagħha li max tifhem li fil-verità hi qatt ma riedet tibqa’ waħidha. Jekk xi darba tiltaqa’ ma’ xi ħadd bħal max, tbissimlu u ħares fil-fond ta’ qalbu. min jaf minn liema sfidi jkun għaddej?

Proġett ta’ Arena En Los Bolsillos