wheelchair-access

My Life as a Courgette
Form / French w/ English Subtitles / Cinema St. James Cavalier
Duration 66 mins

TUESDAY 15TH NOVEMBER 2016: 17:30
WEDNESDAY 16TH NOVEMBER 2016: 9:30
SATURDAY 19TH NOVEMBER 2016: 15:00

Courgette is an intriguing nickname for a 9-year-old boy, although his unique story is surprisingly universal. After his mother’s sudden death, Courgette is befriended by a police officer, Raymond, who accompanies him to his new foster home filled with other orphans his age. At first the boy struggles to find his place in this strange, at times hostile, environment. Yet, with Raymond’s help and his new-found friends, Courgette eventually learns to trust, finds true love and, at last, a new family of his own.

Courgette huwa laqam kurjuż għal tifel ta’ 9 snin, għalkemm il-ġrajja unika tiegħu tgħaġġbek kemm hija universali. Wara l-mewt għal għarrieda ta’ ommu, Courgette isir ħabib ma’ uffiċjal tal-pulizija, Raymond, li jakkumpanjah sad-dar addottiva ġdida tiegħu mimlija b’orfni oħra talistess età tiegħu. Għall-bidu t-tifel ibati ftit biex isib postu f’dan l-ambjent stramb, xi drabi wkoll ostili. Madankollu, bl-għajnuna ta’ Raymond u tal-ħbieb ġodda li jagħmel, Courgette eventwalment jitgħallem jafda, isir jaf x’jiġifieri mħabba vera u, fl-aħħar, isib ukoll familja ġdida għalih.