wheelchair-access

Land Of The Big Word Factory
Puppetry / English / Manoel Theatre Studio
Duration 30 mins

Wednesday 22nd November 2017: 18:00
Thursday 23rd November 2017: 18:00

Saturday 25th November 2017: 11:00
Sunday 26th November 2017: 11:00, 17:00

Imagine a land where all words are produced in a huge word factory. No word may be spoken unless it is bought and swallowed. In this world, the rich get to speak more often and use more powerful words. Poorer people cannot a ord to buy these words and must use more common, less e ective words, if they can a ord any words at all. A young boy, Phileas, must nd his own way of expressing his love for a young girl Cybele. But what can he do when he can only a ord a few words? Theatre Anon retells this tale through theatre, puppetry, music and live projections, in an adaptation of the album “La grande fabrique de mots” written by Agnes de Lestrade and illustrated by Valeria Docampo © Alice Editions, Brussels.

Project by Theatre Anon

Immaġina pajjiż fejn il-kliem kollha huma magħmulin ġo fabbrika kbira tal-kliem. Jekk trid tgħid xi kelma trid tixtriha u tiblagħha. F’din id-dinja, is-sinjuri għandhom aktar kliem x’jużaw u jistgħu jitkellmu b’mod aktar qawwi. Il-fqar ma jistgħux ja ordjaw jixtru dawn il-kliem u jkollhom jużaw kliem aktar komuni u inqas effettivi, naturalment dejjem jekk jistgħu jaffordjaw li jixtru xi kelma kultant. Tifel żgħir, Phileas, għandu bżonn isib mod kif jesprimi mħabbtu lil ti a żgħira Ċiniża, Cybele. Imma x’jista’ jagħmel jekk kulma jista’ jixtri huma biss ftit kliem? Theatre Anon jirrakkonta din il-ġrajja permezz ta’ reċtar, pupazzi, mużika u projezzjonijiet ħajjin, biex jagħti ħajja lil dan il-ktieb popolari mat-tfal miktub minn Agnes de Lestrade u Valeria Docampo.

Proġett ta’ Theatre Anon