wheelchair-access

Kreaturi
Visual Arts / Maltese & english / Space A & Spot A, St james Cavalier
Duration 60 mins

Exhibition schedule:
Space A, Spot A:
Friday 17th November – Sunday 26th November: 9:00 – 21:00

Workshop schedule:
Spot A: Sunday 19th November: 10:00

Kreaturi introduces children to modern and contemporary art, artist Gabriel Caruana’s work, and the Mill – Art, Culture and Crafts Centre, while it encourages creative expression through ceramic sculpture. Children participating in workshops will have the opportunity to understand the creative techniques of Caruana’s work while also appreciate the interactive exhibition with focus on sculpture, the ceramic process and creative expression as a response to surrounding environments.

The exhibition is free entrance,
whereas the workshop is subject to booking

Project by Gabriel Caruana Foundation

Il-wirja “Kreaturi” tintroduċi lit-tfal għall-arti moderna u kontemporanja, ix-xogħol tal-artist Gabriel Caruana u l-Mill – Art, Culture and Crafts Centre, lwaqt li tinkuraġġixxi l-espressjoni kreattiva permezz tal-iskultura biċ-ċeramika. Dawk it-tfal li jieħdu sehem l-workshops se jkollhom l-opportunità li jifhmu t-tekniki kreattivi użati x-xogħol ta’ Caruana u -istess ħin japprezzaw il-wirja interattiva li se ti oka fuq l-iskultura, il-proċess taċ-ċeramika u l-espressjoni kreattiva bħala rispons għall-ambjent ta’ madwarna.

Id-dħul għal din l-esebizzjoni huwa b’xejn
pero’ wieħed għandu jirriżerva post għall-workshop

Proġett ta’ Gabriel Caruana Foundation