Kids Dig Science gives children the opportunity to discover stuff that is intrinsic to our life, it does so in a completely innovative way. What’s more, it’s loads of fun!

ŻiguŻajg Explorers and Heroes: Kids Dig Science
5-10 YEARS

Science / Fun / Creativity

120mins

English

Theatre and Atrium, Spazju Kreattiv, Valletta

Saturday 18 April 2020, 3pm

 Due to the ongoing COVID-19 epidemic, this event is cancelled until further notice. Please follow our Facebook page for more information. 

Telescopes have helped us reach the stars. We don’t know about you, but looking up into the night sky and seeing the wonders of this galaxy is truly an amazing experience. Have you ever wondered how the gadgets work?

This session of Kids Dig Science isn’t simply about understanding the science of telescopes but encouraging the curiosity of those little minds, helping them want to understand how things work. Maybe think of ways to improve and invent new technologies of their own. Ambitious, maybe but it only takes a spark to ignite a passion for knowledge. We believe in your children’s potential.

Kids Dig Science is coordinated by the Science in the City team at the Malta Chamber of Scientists. This season, the team will once again meet with the scientists to find out the latest in all things science, then cut it down to size for children above the age of 6. It was conceived to inspire curious little minds, to ignite their passions and foster creativity. If you’re looking for a way to inspire your children, Kids Dig Science is a must.

The simple and innovative way we approach each and every science subject, that is, with a comical, interactive puppet show followed by a hands on science workshop, means the kids get to learn important scientific facts while having fun. Our puppets and audience are in for a blast this year with topics like flying, fractions and what it means to be a scientist. We will need all the little creative minds we can get to help our puppets solve the multitude of problems coming their way.

It-teleskopji għenuna nilħqu l-istilel. Ma nafx kif taħsbuha intom, imma li tħares lejn is-sema bil-lejl u tara s-sbuħija tal-galassija tagħna hija esperjenza verament meraviljuża. Ġieli qadt taħseb dwar kif taħdem din it-teknoloġija?

Dis-sessjoni ta’ Kids Dig Science mhijiex sempliċiment spjega tax-xjenza wara t-teleskopji iżda tinkoraġġixxi l-kuriżità ta’ dawk l-imħuħ żgħar sabiex jinteressaw ruħhom jifhmu kif jaħdmu ċertu affarijiet. Forsi jaħsbu dwar kif itejbu jew jivvintaw teknoloġiji ġodda. Tinstema xi ftit ambizzjuża forsi, iżda ma tridx wisq biex tinbet passjoni għall-għarfien. Aħna nemmnu fil-potenzjal tat-tfal tagħkom.

Kids Dig Science hija kkoordinata mit-tim tal-Festival tax-Xjenza fi ħdan il-Kamra Maltija tax-Xjenzati. Dan l-istaġun, it-tim jerġa’ jiltaqa ma’ diversi xjenzati bil-għan li jsir jaf l-aħħar aħbar mill-oqsma kollha tax-xjenza, u sabiex dan jerġa’ jinħadem mill-ġdid għal tfal li għandhom ‘il fuq minn 6 snin. Din l-attività ġiet imfassla biex tispira lill-imħuħ żgħażagħ kurjużi, tħeġġeġ il-passjonijiet tagħhom u trawwem il-kreattività. ‘Kids Dig Science’ hija tassew attività perfetta għal dawk li dejjem qed ifittxu attivitajiet li jinkoraġixxu entużjażmu fit-tfal tagħhom għal diversi suġġetti.

Bil-mod sempliċi u innovattiv li nittrattaw kull suġġett xjentifiku; jiġifieri permezz ta’ preżentazzjoni interattiva bil-pupazzi, b’laqta komika segwita minn workshop xjentifiku prattiku; it-tfal ser ikunu qegħdin jitgħallmu filwaqt li jiddevertu. Il-pupazzi u l-udjenzi tagħna għandhom sena promettenti quddiemhom fejn ser jiġu ttrattati suġġetti bħat-titjir, frazzjonijiet u xi tfisser li tkun xjenzat. ser ikollna bżonn imħuħ kreattivi kemm jista’ jkun possibbli sabiex jgħinu lill-pupazzi jsolvui l-problemi kollha li qed jaffaċċjaw.

Coordinator: Karen Fiorini
Science Communications Consultant: Dr Edward Duca
Puppeteer: Sean Briffa
Experiments, Games and Crafts Manager: Latasha Barbara
Partners: Malta Chamber of Scientists
Photo credits: Elisa von Brockdorff