Kids Dig Science gives children the opportunity to discover stuff that is intrinsic to our life, it does so in a completely innovative way. What’s more, it’s loads of fun!

ŻiguŻajg Explorers and Heroes: Kids Dig Science
5-10 YEARS

Science / Fun / Creativity

120mins

English

Studio A and Studio B, Spazju Kreattiv, Valletta

Saturday 1 February 2020, 3pm

Fractions!?! How can anyone in their right frame of mind want to spend their Saturday afternoon in the company of fractions? As always, you’ll just have to trust that Kids Dig Science can, not only help your child better understand this mathematical conundrum but enjoy doing it.

Last time, adding, subtracting, dividing and multiplying helped one of our puppets lay his table for the dinner party he was hosting. One wonders, what will we cook up next to help conquer fractions?

Kids Dig Science is coordinated by the Science in the City team at the Malta Chamber of Scientists. This season, the team will once again meet with the scientists to find out the latest in all things science, then cut it down to size for children above the age of 6. It was conceived to inspire curious little minds, to ignite their passions and foster creativity. If you’re looking for a way to inspire your children, Kids Dig Science is a must.

The simple and innovative way we approach each and every science subject, that is, with a comical, interactive puppet show followed by a hands on science workshop, means the kids get to learn important scientific facts while having fun. Our puppets and audience are in for a blast this year with topics like flying, fractions and what it means to be a scientist. We will need all the little creative minds we can get to help our puppets solve the multitude of problems coming their way.

Frazzjonijiet!?! Min b’moħħu f’postu jkun irid iqatta’ nofstanhar is-Sibt mal-frazzjonijiet? Bħal dejjem, tkun trid tafda li Kids Dig Science mhux biss jistgħu jgħinu lit-tfal tiegħek jifhmu aħjar dan il-ġenn matematiku, anzi jgħinuhom jieħdu gost jagħmluhom ukoll.

L-aħħar darba, iż-żieda, t-tnaqqis, id-diviżjoni u l-multiplikazzjoni għenu lil wieħed mill-pupazzi jlesti l-mejda għall-festin li kien qed iħejji għall-ikla ta’ filgħaxija. Wieħed jistaqsi biex ser noħorġu did-darba sabiex ngħelbu l-isfida tal-frazzjonijiet?

Kids Dig Science hija kkoordinata mit-tim tal-Festival tax-Xjenza fi ħdan il-Kamra Maltija tax-Xjenzati. Dan l-istaġun, it-tim jerġa’ jiltaqa ma’ diversi xjenzati bil-għan li jsir jaf l-aħħar aħbar mill-oqsma kollha tax-xjenza, u sabiex dan jerġa’ jinħadem mill-ġdid għal tfal li għandhom ‘il fuq minn 6 snin. Din l-attività ġiet imfassla biex tispira lill-imħuħ żgħażagħ kurjużi, tħeġġeġ il-passjonijiet tagħhom u trawwem il-kreattività. ‘Kids Dig Science’ hija tassew attività perfetta għal dawk li dejjem qed ifittxu attivitajiet li jinkoraġixxu entużjażmu fit-tfal tagħhom għal diversi suġġetti.

Bil-mod sempliċi u innovattiv li nittrattaw kull suġġett xjentifiku; jiġifieri permezz ta’ preżentazzjoni interattiva bil-pupazzi, b’laqta komika segwita minn workshop xjentifiku prattiku; it-tfal ser ikunu qegħdin jitgħallmu filwaqt li jiddevertu. Il-pupazzi u l-udjenzi tagħna għandhom sena promettenti quddiemhom fejn ser jiġu ttrattati suġġetti bħat-titjir, frazzjonijiet u xi tfisser li tkun xjenzat. ser ikollna bżonn imħuħ kreattivi kemm jista’ jkun possibbli sabiex jgħinu lill-pupazzi jsolvui l-problemi kollha li qed jaffaċċjaw.

Coordinator: Karen Fiorini
Science Communications Consultant: Dr Edward Duca
Puppeteer: Sean Briffa
Experiments, Games and Crafts Manager: Latasha Barbara
Partners: Malta Chamber of Scientists
Photo credits: Elisa von Brockdorff