Photo Credit: Elisa von Brockdorff

KantaKantun BiebBieb
Alexander Vella Gregory & Charlo Briguglio
Art Installation / Space A, Spazju Kreattiv

Friday 9th November – Sunday 9th December 2018

Explore the relationship between music and architecture in this exciting ongoing educational project. In this particular strand, children explored the concept of doors: doors that block, doors into other countries, and doors as symbols of domestic space. This art installation was created by children with the help of top sound and visual artists, and it offers a fresh perspective on something we often take for granted.

 

No booking required for this event. 

 

Ejja esplora r-relazzjoni bejn il-mużika u l-arkitettura f’dan il-proġett edukattiv kontinwu. F’dan il-proġett, it-tfal esploraw il-kunċett tal-bibien: bibien li jagħlqu, bibien lejn pajjiżi oħra, u bibien bħala simboli ta’ spazju domestiku. Din l-installazzjoni artistika ħolquha t-tfal,  bl-għajnuna ta’ wħud mill-aqwa artisti tal-ħoss u viżivi, u toffri perspettiva ġdida dwar xi ħaġa li ta’ spiss ma tantx nagħtu kasha. Dan il-proġett jagħmel parti mill-programm kulturali ta’ Valletta 2018.

 

M’hemmx bżonn ta’ riżervazzjoni għal dan l-avveniment. 

 

Credits: 

Project Leader: Alexander Vella Gregory
Project Leader: Charlo Briguglio
Curator: Lisa Gwen Baldacchino
Sound Artist: Yasmin Kuymizakis

Visual Artists: Roderick Camilleri, Ritty Tacsum, Sarah-Marie Scicluna, Elisa von Brockdorff
Students from: St Nicholas College Middle School, Rabat; St Gorg Preca College Middle School, Ħamrun; St Thomas More College Middle School, Ħal Tarxien; St Theresa College Middle School, Ta’ Paris.