Will Jacob, his know-it-all cousin and a pack of talking dogs save their neighbourhood from unwelcome change?

ŻiguŻajg Festival
6 years +

Film (rated U)

70 mins

English

Spazju Kreattiv Cinema

Sunday 17 November, 11:30am
Sunday 24 November, 11:30am

Will Jacob, his know-it-all cousin and a pack of talking dogs save their neighbourhood from unwelcome change?

Jacob – an imaginative boy – lives in the city, and dreams of becoming an architect like his busy dad. He spends his time drawing buildings and daydreaming while his father is at work. His cousin Mimmi and her ex-pirate father Eagle need Jacob’s help – their local park is about to be transformed into new skyscrapers by a greedy businessman.

Jacob and Mimmi decide to stop the development. It turns out that they can only do it with the help of a pack of local dogs that… can talk!

Jistgħu Jacob, kuġintu li mingħaliha li taf kollox, u grupp ta’ klieb jitkellmu, isalvaw il-belt tagħhom minn bidliet mhux mixtieqa

Jacob – tifel mimli immaġinazzjoni – jgħix ġewwa belt, u joħlom li jsir perit bħal missieru, li dejjem ikun impenjat. Iqatta’ ħinu jpenġi l-binjiet u jiffantasizza meta missieru jkun ix-xogħol. Kuġintu Mimmi u missierha Eagle, eks-pirata, għandhom bżonn l-għajnuna ta’ Jacob – il-park lokali tagħhom se jinbidel fi skyscrapers ġodda minn negozjant xħiħ.

Jacob u Mimmi jiddeċiedu li jwaqqfu dan l-iżvilupp. Jiskopru li jistgħu jagħmlu dan biss bl-għajnuna ta’ grupp ta’ klieb lokali li… jafu jitkellmu!

Director: Edmunds Jansons