wheelchair-access

Ilbieraħ ’il Quddiem
Theatre  / Maltese / Theatre, St. James Cavalier
Duration 60 mins

FRIDAY 11TH NOVEMBER 2016: 11:30, 18:30
MONDAY 14TH NOVEMBER 2016: 9:30, 11:30
WEDNESDAY 16TH NOVEMBER 2016: 18:30
THURSDAY 17TH NOVEMBER 2016: 9:30, 11:30
SATURDAY 19TH NOVEMBER 2016: 18:30
SUNDAY 20TH NOVEMBER 2016: 11:30

How many times have we lost something and forgotten all about it over time? However precious and important it was, it remained lost, seemingly for ever. But if we had the opportunity to discover the journey it had made over time and knew exactly what happened to it, then that would indeed be a story to tell!

Join the various characters who will be leading the audience on a time journey that will offer not only hints about the mystery of the diary but also insights into Maltese life during three particular periods. Three scenes, from 1916, 1966 and 2016, will help us discover details about the past, connect with the present, and trigger various questions about the future.Through interactions with the audience, as well as through contemporary narrational and theatrical methods, the performance will make those present, whether old or young, aware of the differences and the similarities between old and present times.

Ilbieraħ ’il Quddiem is a theatrical work that has been created and produced over a number of workshops by youth members of FM Youth Theatre together with Antonella Mifsud. Under the direction of Edward Mercieca, and produced by FM Theatre, this play will keep everybody in the audience at the edge of their seat with excitement, will topple them over it with laughter, and glue them to it with the information provided.

Kemm-il darba tintil lna xi ħaġa li tispiċċa ma tinstab qatt u li ħafna drabi tintesa maż-żmien? Tkun kemm tkun prezzjuża jew importanti, ladarba tintilef tkun intilfet. Imma li kieku kellna l-opportunità naraw il-vjaġġ tagħha tul is-snin u nkunu nafu eżatt x’sar minnha, kieku dik storja oħra.

Ingħaqdu mad-diversi karattri li se jieħdu lill-udjenza fuq vjaġġ tul is-snin li mhux biss se jtina ħjilijiet dwar il-misterju tad-djarju imma wkoll ħjilijiet
dwar il-ħajja Maltija f’dawn it-tliet anni. Se jiġu ppreżentati tliet kwadri mill-1916, l-1966 u l-2016 li permezz tagħhom se niskopru dettalji dwar il-passat li jgħinuna nagħmlu konnessjonijiet mal-preżent u jqanqlulna ħafna mistoqsijiet dwar il-futur. Permezz ta’ interazzjonijiet mal-udjenza u metodi narrattivi u teatrali kontemporanji, ir-rappreżentazzjoni se tgħarraf lill-udjenzi, kemm żgħar kif ukoll kbar, dwar id-di erenzi u similaritajiet bejn ilbieraħ u llum.

Ilbieraħ ’il Quddiem hija biċċa xogħol teatrali kkreata u mtellgħa miż-żgħażagħ ta’ FM Youth Theatre li tul numru ta’ workshops ħolqu n-narrattiva imkien ma’ Antonella Mifsud. B’direzzjoni ta’ Edward Mercieca u l-produzzjoni ta’ FM Theatre dan id-dramm se jżomm lill-udjenzi f’tarf is-siġġu bil-kurżità, se jwaqqagħhom minn fuqu bid-daħk, u se jwaħħalhom miegħu bl-informazzjoni.