IlVolpi2015
The Malta Drama Unitziguzajgcommissionwheelchair-accessmalta-flag
Theatre / Maltese / Valletta Primary School
Duration 60 mins

Monday 16th November 2015 – 18:00
Wednesday 18th November 2015 – 17:30
Friday 20th November 2015 – 17:30

Saturday 21st November 2015 – 11:30
Sunday 22nd November 2015 – 11:30

In popular literature, particularly in Aesop’s fables, the fox is always presented as sly, cunning, cynical and even cruel. The fox is not only endowed with the qualities of a human being but is also an allegory for humanity.
In this original play by Trevor Zahra, a number of variations on the fables are created by presenting situations where the characters already know what the fox has in mind… as if they already knew the fables. Nonetheless the fox still manages to outwit them and creates another solution… different from the traditional fable. Ultimately, however, the fox meets his match.

The play is presented in an entertaining and interactive way.

Fil-letteratura popolari, l-aktar bis-saħħa tal-ħrejjef ta’ Esopu, il-volpi dejjem jiġi ppreżentat bħala brikkun, makakk, ċiniku u xi drabi anki kattiv. Il-volpi mhux biss qed jingħata kwalitajiet tal-bniedem, imma huwa wkoll allegorija tal-bniedem innifsu. F’ dan id-dramm oriġinali ta’ Trevor Żahra, jinħolqu “varjanti” fuq dawn il-ħrejjef billi jiġu ppreżentati sitwazzjonijiet fejn il-karattri jkunu diġà jafu x’għandu f’moħħu l-volpi… bħallikieku l-ħrafa huma kienu jafuha diġà. B’danakollu l-volpi xorta waħda jirnexxilu jgħaddihom biż-żmien u minnufih joħloq soluzzjoni oħra… differenti minn dik tal-ħrafa tradizzjonali. Iżda fl-aħħar mill-aħħar il-volpi “jsib kappell jiġih.”

Ix-xogħol huwa ppreżentat b’mod divertenti u hemm ukoll ħafna partijiet ta’ interattività mal-udjenza.

Please remember to print your tickets before coming to the event!
Every child and/or adult attending must have a ticket. All children must be accompanied by an adult.