wheelchair-access

Il-Babaw
Puppetry / Non-Verbal / Studio B, St. James Cavalier
Duration 45 mins

FRIDAY 11TH NOVEMBER 2016: 9:30, 16:30
SATURDAY 12TH NOVEMBER: 16:30
SUNDAY 13TH NOVEMBER: 16:30
TUESDAY 15TH NOVEMBER 2016: 9:30, 11:30, 16:30
WEDNESDAY 16TH NOVEMBER 2016: 11:00, 16:30
SATURDAY 19TH NOVEMBER 2016: 16:30
SUNDAY 20TH NOVEMBER 2016: 12:00, 16:30

‘Il-Babaw’ is a creepy creature who has guarded the prickly pear portal – the entrance to the realm of the fairies – for many centuries. Building a reputation as a horrifying monster, the babaw spends his time skulking in the squalid alley that has arisen around the portal and terrifying anybody who dares to come too close.

His life takes a sudden twist one day when he meets Nina, a seven-year-old girl, who isn’t quite like the others. As he gets to know her, the creature learns that Nina, apart from having rather peculiar tastes and an infinitely inquisitive curiosity, needs help – and there seems to be nobody in her life who can offer it to her. This story of an unlikely friendship between a little girl and a scary monster combines fun, excitement and hilarity with heart-warming moments.

An innovative, fun and ever reliable theatre piece by More or Less Theatre, perfect for children, no matter what language they usually speak!

‘Il-Babaw’ hu ħlejqa li tkexkex u li għal sekli sħaħ żamm għassa mal-bieb tal-bajtar tax-xewk – id-daħla li tagħti għad-dinja tal-fatati. B’fama bħala mostru tal-biża’, il-babaw iqatta’ l-ġurnata jħuf fl-isqaq maħmuġ jinten li nbena madwar il-bieb u jbeżża’ lil kull min jażżarda jersaq qrib iżżejjed.

Jum fost l-oħrajn ħajtu tinbidel f’salt meta jiltaqa’ ma’ Nina, tifla ta’ seba’ snin li mhijiex propju bħal tfal oħrajn. Aktar ma jsir jafha, il-mostru jsir jaf li Nina, minbarra li għandha gosti naqra strambi u kurżità inkwiżittiva infinita, għandha bżonn l-għajnuna – u donnu m’hemm ħadd f’ħajjitha li jista’ joffrihielha. Din l-istorja dwar ħbiberija kemxejn improbabbli bejn tifla żgħira u mostru tal-biża’ tikkombina d-divertiment, l-eċċitament u l-allegrija, kif ukoll mumenti li jmissulek qalbek.

Biċċa xogħol teatrali innovattiva, divertenti u li ma tiddiżappuntak qatt minn More or Less Theatre, perfetta għat-tfal, hu x’inhu l-ilsien li s-soltu jitkellmu bih!