Ħożż il-Ħsejjes is a tactile, aural, and visual experience that invites participants to create a collective and ever-changing musical and visual composition.

ŻiguŻajg Festival
8 years +

Visual arts, participatory performance

60 mins

Maltese, English

Space A, Spazju Kreattiv

Workshops:
Sunday 17 November, 10am
Sunday 17 November, 4pm
Friday 22 November, 5pm
Sunday 24 November, 10am
Free Exhibition: Friday 1 November – Sunday 15 December

A multi-disciplinary project which takes inspiration from the intrinsic relationship between clay and wheat. Linking the late Gabriel Caruana’s artistic practice focusing on clay as his favoured medium and the use of The Mill – Art, Culture and Crafts Centre, Birkirkara, this long-term project engages participants of all ages – with a particular focus on children and young people – and asks them to reflect on how we relate to our surroundings, and how a community can (re)invent its environment.

Ħożż il-Ħsejjes is a tactile, aural, and visual experience that invites participants to create a collective and ever-changing musical and visual composition.

Proġett multidixxiplinari li jispira ruħu mir-relazzjoni essenzjali bejn it-tafal u l-qamħ. Il-proġett fit-tul jorbot il-prattika artistika tal-mibki Gabriel Caruana filwaqt li jiffoka fuq it-tafal bħala l-mezz favorit tiegħu, u l-użu ta’ The Mill – Art, Culture and Crafts Centre f’Birkirkara, u jimpenja parteċipanti ta’ kull età, b’enfasi partikolari fuq it-tfal u ż-żgħażagħ, u jistaqsihom jirriflettu dwar kif nirrelataw mal-ambjent ta’ madwarna, u dwar kif komunità tista’ toħloq (mill-ġdid) l-ambjent tagħha.

Ħożż il-Ħsejjes hija esperjenza tanġibbli, fonetika u viżiva li tistieden lill-parteċipanti joħolqu kompożizzjoni dejjem tinbidel mużikali kif ukoll viżwali. Appoġġjat mill-Kunsill Malti għall-Arti, Għotja ta’ Appoġġ għall-Proġetti.

Creative Team
Creative direction, research and curation:
Raffaella Zammit and Elyse Tonna
Sound artist: Wen Chin Fu
Audio-visual programming: Marvin Zammit
Ceramic artist: Andrea Pullicino

Photo credit: Elisa von Brockdorff

Supported by Arts Council Malta, Project Support Grant