wheelchair-access

Home
Dance / Non-Verbal / City Theatre
Duration 60 mins

FRIDAY 18TH NOVEMBER 2016: 10:00, 12:00
SATURDAY 19TH NOVEMBER 2016: 16:30, 18:30
SUNDAY 20TH NOVEMBER 2016: 16:30, 18:30

Home explores the notion of identity. The everchanging shifts and dynamics that determine who we are provide a fluidly evolved construct that explores the cycle of life.

In this new work, choreographed by Artistic Director Mavin Khoo, the ŻfinMalta Dance Ensemble dancers weave a cinematic narrative through the protagonist voice seen within the life journey of a single man. Accompanied by his ‘thoughts’ of previous existences, he follows the cyclic journey of life as he experiences birth, childhood, love, tragedy and death. The work asks us to reconsider the notion of home as a structural location of dwelling.

It seems that the construction of identity through life’s constant navigation of social rules determines who we are. But why?

Home tesplora l-kunċett tal-identità. Iċ-ċaqliq u d-dinamiċi li l-ħin kollu jinbidlu u li jiddeterminaw min aħna jipprovdu kostrutt fluwidament evolut li jesplora ċ-ċiklu tal-ħajja.

F’dan ix-xogħol ġdid, b’koreografija tad-direttur artistiku Mavin Khoo, iż-żeffiena ta’ ŻfinMalta Dance Ensemble jinsġu narrattiva ċinematika permezz ta’ leħen ewlieni skont kif tidher fil-vjaġġ tal-ħajja ta’ raġel waħdu. Akkumpanjat mill-‘ħsibijiet’ tal-eżistenza preċedenti tiegħu, huwa jimxi l-vjaġġ ċiċliku tal-ħajja waqt li jgħaddi mill-esperjenza tattwelid, it-tfulija, l-imħabba, it-traġedja u l-mewt. Iż-żifna titlobna nqisu mill-ġdid il-kunċett ta’ dar bħala post strutturali fejn wieħed jgħix.

Jidher li l-kostruzzjoni tal-identità permezz tannavigazzjoni kostanti tal-ħajja qalb ir-regoli soċjali jiddetermina min aħna. Imma għaliex?