fly-flynn
Dù Theatre ziguzajgcommissionMSCwheelchair-accessmalta-flag
Puppetry / Non verbal / St James Cavalier Cinema
Duration 20 mins

School shows only


Flynn is a young awkward flamingo. While in flight with his family, Flynn gets caught in a tree branch and falls to the ground without his family realising. Scared and lonely, he must bear the pain in his leg and make his way back to his family. On the way he meets several new friends and discovers a world he would have otherwise flown over. This short puppet theatre piece is a Bedside Theatre Project in collaboration with Puttinu and Rainbow Ward at Mater Dei. Suitable both for a hospital environment as well as for family audiences.

Flynn huwa fjamingu żgħir daqxejn mistħi. Waqt li qed itir mal-familja tiegħu, Flynn jinqabad f’zokk ta’ siġra u jaqa’ fl-art mingħajr ħadd mill-familja tiegħu ma jinduna. Waħdu u beżgħan, huwa jrid jissaporti l-uġigħ f’saqajh u jsib triqtu lura lejn il-familja tiegħu. Fit-triq, jiltaqa’ ma’ ħafna ħbieb ġodda u jiskopri dinja li kieku kien itir minn fuqha bla ma jinduna x’fiha. Dan ix-xogħol teatrali qasir huwa Bedside Theatre Project f’kollaborazzjoni ma’ Puttinu u r-Rainbow Ward f’Mater Dei. Addattat kemm għall-ambjent ta’ sptar kif ukoll għall-familji.