Fair with Air
Environment & Resources Authority
Visual Arts for Environmental Awareness / Main Staircase, Spazju Kreattiv
Duration 45 mins

Ongoing

Do you know what the air quality is like at your school? You’re about to find out! ERA – the Environment and Resources Authority – is participating in a European project involving the monitoring of air quality by schools. So specially-designed sensors will monitor the levels of nitrogen dioxide gas, produced by vehicles, around Maltese schools to determine the effects of transport on air quality, and to find out whether changes in the way children are taken to school will result in improved air quality. The project will be launched in November 2018 and will conclude in November 2019. This year, ERA and ŻiguŻajg will be collaborating to promote this initiative and to showcase a selection of artworks created by schoolchildren on the theme.

 

No booking required for this event. 

 

Għandek idea kif inhi l-kwalità tal-arja fl-iskola tiegħek? Dalwaqt se tkun taf! ERA – l-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi – qed tipparteċipa fi proġett Ewropew li jikkonsisti mill-monitoraġġ tal-livelli tal-gass tad-dijossidu tan-nitroġenu, ikkawżat mill-vetturi, madwar l-iskejjel Maltin, biex tiddetermina l-effetti tat-trasport fuq il-kwalità tal-arja u tiskopri jekk bidliet fil-modi ta’ kif it-tfal jitwasslu l-iskola jirriżultawx f’titjib fil-kwalità tal-arja. Il-proġett se jitnieda f’Novembru tal-2018 u jikkonkludi f’Novembru tal-2019. Din is-sena, ERA u ŻiguŻajg se jkunu qed jikkollaboraw biex jippromwovu din l-inizjattiva u biex jippreżentaw għażla ta’ xogħlijiet tal-arti dwar din it-tema, li ġew maħluqa minn tfal tal-iskola.

 

M’hemmx bżonn ta’ riżervazzjoni għal dan l-avveniment.