One in Rhythm is an opportunity for children and adults to engage in a percussion ensemble within a fun and interactive atmosphere where rhythm is explored as a universal language.

ŻiguŻajg Heroes: One in Rhythm Series
8-10 YEARS

Percussion/ Rhythm / Interaction

45mins

Maltese / English

Studio A, Spazju Kreattiv, Valletta

Friday 6 September 2019, 11:30am
Friday 6 September 2019, 6:30pm
Sunday 8 September 2019, 3pm 
Sunday 8 September 2019, 4:30pm

One in Rhythm is an opportunity for children and adults to engage in a percussion ensemble within a fun and interactive atmosphere. Rhythm is explored as a universal language that can instantaneously transform a group of people into one community, in spite of differences in abilities, age, gender or ethnicity. Participants will explore instruments and rhythms influenced by musical cultures from Africa and Brazil, both of which are well known for their strong rhythmic traditions.

African rhythms will be explored mainly on djembes and some other auxiliary instruments. The session will unfold in a Drum Circle fashion, leading to the development of a series of rhythms and grooves as an ensemble. Creativity and improvisation will be encouraged.

One in Rhythm hija opportunità kemm għall-kbar u kemm għaż-żgħar biex jieħdu sehem f’banda tal-perkussjoni f’atmosfera brijuża u interattiva. Ir-ritmu huwa esplorat bħala lingwa universali li titrasforma grupp ta’ persuni f’ kommunita’ waħda immedjatament, minkejja d-differenzi fl-abiltà, fiż-żmien, fis-sess jew fl-etniċità. Il-parteċipanti ser jesploraw strumenti u ritmi li huma influwenzati minn kulturi mużikali mill-Afrika u l-Brażil li t-tnejn li huma huma magħrufin għat-tradizzjonijiet ritmiċi b’saħħithom.

Ir-ritmi Afrikani ser ikunu esplorati primarjament fuq il-djembes u xi strumenti oħrajn awżiljari. Din is-sessjoni ser tiżvolġi f’tip ta’ ċirku ta’ tnabar li jwassal għall-iżvilupp ta’ ritmi bħala banda. Il-kreattività u l-improvażizazzjoni ser ikunu mħeġġa.

Creator and workshop leader: Luke Baldacchino
Photo credits: Elisa von Brockdorff