CummPaqqBumm2015
KUL & Andrew Schembriwheelchair-accessmalta-flag
Sound installation & workshop / Maltese /
St James Cavalier Spot A & Spot BCummpaqqBummlogo

Duration 60 mins

Workshops:
Saturday 21st November 2015 – 10:00 & 16:00
Sunday 22nd November 2015 – 10:00 & 16:00

Installation:
Monday to Sunday
09:00 – 21:00

What sound does the colour yellow make? And what does the sound of the word ċlaħħ bring to mind? What sound do you make when you clap your hands? In Ċumm! Paqq! Bumm! we will explore the various senses in relation with the sounds produced by people and other instruments. What for you is pespes might be twitt twitt to someone else and twitt twitt can have a red or dark green colour. Or the taste of tea? This installation and its complementary workshop will inspire the children’s senses so that they can interpret the sound of words and perhaps even create a few words of their own.

X’ħoss jagħmel il-kulur isfar? U l-ħoss ‘ċlaħħ’, fiex ikakkrek? Meta tħabbat idejk, x’ħoss joħroġ? F’Ċumm! Paqq! Bumm! nesploraw is-sensi f’relazzjoni mal-ħsejjes li jagħmel il-bniedem u ma’ strumenti oħra.  Dak li għalik huwa ‘pespes’ għal ħaddieħor jista’ jkun ‘twitt twitt’, u t-’twitt twitt’ jista’ jkollu kulur aħmar jew aħdar skur. Jew togħma ta’ té? Din l-installazzjoni u l-workshop li jikkumplimentaha jistigaw is-sensi tat-tfal biex jimirħu sal-punt li jinterpretaw il-ħsejjes fi kliem u forsi, għax le, joħolqu kliem ġdid huma wkoll!

Please remember to print your tickets before coming to the event!
Every child and/or adult attending must have a ticket. All children must be accompanied by an adult.