cookieimage
Flying Crumbs TheatreziguzajgcommissionMSCwheelchair-accessmalta-flag
Puppetry / English / St James Cavalier Cinema
Duration 50 mins

School Shows Only


Cookie is a six-year-old school girl who hates being bullied. One day she decides to take things into her own hands when she sees cool kid Rough bully the other kids. She makes a deal with Rough for him to teach her the art of bullying in exchange for delicious pastries from her family’s bakery. But bullying isn’t all it’s cracked up to be. An original story by Veronica Stivala and Alexander Sobolla brought to life with sketches, puppets and monsters in school yards.

Cookie hija tifla ta’ sitt snin li tobgħod tiġi bbulijata. Ġurnata minnhom tiddeċiedi li tieħu l-ligi f’idejha meta tara lil Rough jibbulija lit-tfal l-oħra. Hija tiftiehem ma’ Rough biex jgħallimha l-arti tal-bullying jekk hi ġġiblu pastini tajbin mill-forn tal-familja tagħha. Imma l-bullying mhuwiex dak li ħasbet Cookie. Storja oriġinali ta’ Veronica Stivala u Alexander Sobolla li tingħata l-ħajja permezz ta’ skizzi, pupazzi u mostri fil-bitħa tal-iskola.