One in Rhythm is an opportunity for children and adults to engage in a percussion ensemble within a fun and interactive atmosphere where rhythm is explored as a universal language.

ŻiguŻajg Heroes: One in Rhythm Series
8-10 YEARS

Percussion / Rhythm / Interaction

45mins

Maltese / English

Studio A, Spazju Kreattiv, Valletta

Friday 8 May 2020, 6:30pm
Sunday 10 May 2020, 3pm
Sunday 10 May 2020, 4:30pm

 Due to the ongoing COVID-19 epidemic, this event is cancelled until further notice. Please follow our Facebook page for more information. 

One in Rhythm is an opportunity for children and adults to engage in a percussion ensemble within a fun and interactive atmosphere. Rhythm is explored as a universal language that can instantaneously transform a group of people into one community, in spite of differences in abilities, age, gender or ethnicity. Participants will explore instruments and rhythms influenced by musical cultures from Africa and Brazil, both of which are well known for their strong rhythmic traditions.

In this session the participants will explore the Batucada, an Afro-Brazilian percussive style which is traditionally performed by a large percussion ensemble in Brazilian Carnivals. The style is very similar to samba and is a very energetic showpiece. Throughout the session, various rhythms from this musical style will be explored and merged together to form a simple Batucada structure.

One in Rhythm hija opportunità kemm għall-kbar u kemm għaż-żgħar biex jieħdu sehem f’banda tal-perkussjoni f’atmosfera brijuża u interattiva. Ir-ritmu huwa esplorat bħala lingwa universali li titrasforma grupp ta’ persuni f’ kommunita’ waħda immedjatament, minkejja d-differenzi fl-abiltà, fiż-żmien, fis-sess jew fl-etniċità. Il-parteċipanti ser jesploraw strumenti u ritmi li huma influwenzati minn kulturi mużikali mill-Afrika u l-Brażil li t-tnejn li huma huma magħrufin għat-tradizzjonijiet ritmiċi b’saħħithom.

F’dawn is-sessjonijiet il-parteċipanti ser jesploraw il-Batucada, stil perkussiv li tradizzjonalment jindaqq minn banda perkussiva kbira fil-karnivali Brażiljani. Dan l-istil huwa simili għas-samba li hija wirja performattiva enerġetika immens. Matul din is-sessjoni, ritmi varji minn dan l-istl mużikali ser ikunu esplorati u magħquda flimkien biex jiffurmaw struttura sempliċi tal-Batucada.

Creator and workshop leader: Luke Baldacchino
Photo credits: Elisa von Brockdorff