wheelchair-access

Aħn’Aħwa Jew M’Aħniex?
Theatre / Theatre, St James Cavalier
Duration 60 mins

Friday 17th November: 18:30
Monday 20th November: 18:30

Wednesday 22nd November: 18:30
Sunday 26th November: 18:30

I was about to tell you what you should do. You just pack, go to London and leave us behind. I was about to tell you to come and live with me. I was about to tell you to leave me in peace, bro.

I was about to tell you to meet these two brothers: Alex and Pete. One lives in England and the other lives in Malta. One is a business person and the other studies at Junior college. One knows how to cook, the other devours. bake, rather than cook, to be precise. One knows whilst the other wishes. Alex and Pete are different from each other. But when Michelle and Sandro are no more, both of them become orphans. Both of them need to get a grip of their lives. Both of them need to sort their lives out.

It’s nothing but easy for two brothers distances apart to co-operate with each other. But together, maybe, they’ll sort things out.

Project by Frolic Theatre Company

Kont se ngħidlek x’tagħmel. Taqbad u tmur Londra u tħallina warajk. Kont se ngħidlek biex tiġi tgħix miegħi. Kont se ngħidlek biex tħallini bi kwieti, man.

Kont se ngħidlek biex tiltaqa’ ma’ daż-żewġt aħwa: Alex u Pete. Wieħed l-Ingilterra u l-ieħor malta. Wieħed tal-business u l-ieħor Junior College. It- tieni sena. Wieħed jiekol u l-ieħor isajjar. Jaħmi, biex inkunu għedna kollox. Wieħed jaf u l-ieħor jixtieq. Alex u Pete differenti minn xulxin. Imma meta Michelle u Sandro jħalluna, it-tnejn li huma jispiċċaw orfni. It-tnejn li huma jridu jsibu tarf ħajjithom. It-tnejn li huma jridu jaraw x’se jagħmlu b’idejhom.

Mhux faċli għal żewġt aħwa ’l bogħod minn xulxin biex jaħdmu flimkien. Imma flimkien, forsi, isibu tarf tal-kobba.

Proġett ta’ Frolic Theatre Company