wheelchair-access

Shh… Bang!
Dance & Theatre / Non-Verbal / Studio A, St. James Cavalier
Duration 40 mins

WEDNESDAY 16TH NOVEMBER – 9:30, 11:30
THURSDAY 17TH NOVEMBER – 16:30, 18:30
FRIDAY 18TH NOVEMBER – 9:30, 18:30
SATURDAY 19TH NOVEMBER – 10:30, 18:3

A delicate dance-theatre performance for children and their adults, playfully exploring sound and silence. Two characters set out on a journey through a world filled with Boings, Whooshes, Tick-Tocks and Cacophony! Their journey is punctuated by silence and, as they are wrapped up in stillness, they learn to listen to that silence.

Peut-Être Theatre, led by Artistic Director Daphna Attias, brings a surreal poetic aesthetic to the world of children’s theatre. Driven by a desire to create unforgettable early theatrical experiences for young audiences, our shows effectively combine the visual, the physical and the musical.

The research and development for the show were in collaboration with Great Ormond Street Hospital and the Institute of Acoustics and Vibrations at Southampton University.

Wirja ta’ żfin u teatru għat-tfal u l-adulti li jakkumpanjawhom. Tesplora b’mod spirituż il-ħoss u s-silenzju. Iż-żewġ karattri jibdew vjaġġ f’dinja mimlija Boings, Whooshes, Tick-Tocks u Cacophony! Il-vjaġġ tagħhom ikollu intervalli ta’ silenzju u, meta jsibu ruħhom imleffin fis-skiet, huma jitgħallmu jisimgħu x’għandu x’jgħidilhom dak is-silenzju.

Peut-Être Theatre, immexxi mid-direttur artistiku Daphna Attias, jgħaqqad l-estetika poetika surreali mad-dinja tat-teatru tat-tfal. Xprunati minn xewqa li noħolqu esperjenzi teatrali bikrin indimentikabbli għal udjenzi magħmulin mit-tfal, il-wirjiet tagħna effettivament jikkombinaw il-viżiv, il-fiżiku u l-mużikali.

Ir-riċerka għall-wirja u l-iżvilupp tagħha sar f’kollaborazzjoni ma’ Great Ormond Street Hospital u l-Institute of Acoustics and Vibrations tal-Università ta’ Southampton.