Għidli Ħolma

Age 5+

19th to 28th November

This online show will be available to watch between the dates above. Please note that once you start watching you have 24 hours to finish watching the whole show


History / Animation


15 Minutes


English with Maltese and English Subtitles


Online


7 Euros

Għidli Ħolma (Tell Me A Dream) is a short hybrid video about the history of St. James Cavalier.

Curious about Malta’s historical legacy, our child protagonist listens to his father’s stories about the past. Together, they explore one of Valletta’s oldest locations, where the child learns everything there needs to know about St. James Cavalier.

Għidli Ħolma huwa video li jitratta dwar il passat tal-Kavallier San Ġakbu fil-Belt Valletta.
It-tifel protagonist huwa kurjuż dwar l-istorja ta’ Malta, u missieru dejjem jieħu pjaċir jirrakontalu l-istejjer mil-passat.

Flimkien imorru żjara f’wieħed mil postijiet storiċi tal-Belt Valletta, fejn it-tifel jitgħallem kollox dwar il-binja ta San Ġakbu.

Toontuloon
Neil Zammit
Jean-Pierre Debattista
Simona Fazioli
Michele Benincasa
Maxine Caruana


Cast and Crew
Carlos Farrugia
Jamie Mifsud
Patrick Vella
Sam Chetcuti
Jimmy Bartolo
Cassi Camilleri