ŻiguŻajg Online forms part of our celebrations as ŻiguŻajg Festival turns 10 years old. This is the place to watch shows from ŻiguŻajg’s past performances, tailor-made for kids. Performances will be published online every Thursday and will be available on our website for a week. Stay Tuned as we’re #BringingCreativityHome through ŻiguŻajg Online! Make sure to follow us on Facebook and Instagram, and subscribe to our newsletter to keep up with our upcoming broadcasts and future events!

ŻiguŻajg Onlajn jifforma parti miċ-ċelebrazzjonijiet tal-10 edizzjoni ta’ ŻiguŻajg Festival. Dan huwa l-post fejn tista’ tara l-ispettakkli mtella’ waqt il festivals ta’ ŻiguŻajg passati, ikkreati apposta għat-tfal. Ser inkunu qed nuru xow differenti kull nhar ta’ Ħamis, u ser tkun aċċessibbli fuq is-sit tagħna għal ġimgħa sħiħa. Ibqgħu aġġornati mal-kampanja tagħna biex inwasslu l-kreattività fid-djar #BringingCreativityHome permezz ta’ ŻiguŻajg Onlajn! Segwuna fuq Facebook u Instagram, u inkitbu fil-lista tal-ġurnal virtwali tagħna sabiex tkunu infurmati dwar xandiriet u avvenimenti futuri!

Cookie and the Art of Bullying

Available: Thursday 4 June – Thursday 11 June
Suitable for ages: 5+

This week’s project formed part of the ŻiguŻajg Festival 2014 introduces a 50-minute puppet show which features six-year-old school girl Cookie.

Cookie doesn’t like being bullied, so she asks Rough, a popular boy in her class, to teach her how to bully other people in exchange for scrumptious pastries from the bakery her family owns. However, Cookie soon finds out that bullying isn’t exactly everything she thought it would be.

This show based on an original story is written by Veronica Stivala, Alexander Sobolla and Marta Vella, animated by sketches, puppets and monsters, thanks goes to the Flying Crumbs Theatre.

Aċċessibbli: Il-Ħamis 4 ta’ Ġunju – Il-Ħamis 11 ta’ Ġunju
Addattata għall-etajiet: 5+

Il-proġett li ser inkunu qed inxandru din il-ġimgħa kien parti mill-festival ta’ ŻiguŻajg 2014 – spettaklu ta’ 50 minuta li jintroduċina ma’ studenta ta’ sitt snin bl-isem ta’ Cookie.

Cookie ma tixtieqx tkun ibbuljata. Titlob l-għajnuna ta’ Rough, tifel popolari fil-klassi tagħha, biex titgħallem tkun buli hi wkoll. Jilħqu ftehim. Rough jgħallimha dan kollu u Cookie iġġiblu l-pasti tajbin li kienet taħmi fil-forn tagħhom, il-familja tagħha stess. Madankollu, Cookie ma ddumx ma tinduna li l-bullying mhuwiex eżatt kif ħasbet li se jkun.

Dan l-ispettaklu huwa storja oriġinali miktuba minn Veronica Stivala, Alexander Sobolla u Marta Vella. Dan l-ispettaklu huwa animat bi skizzi, pupazzi u monstri. Nirringrazzjaw lil Flying Crumbs Theatre.

Disclaimer:  The original intention for this footage was for documentation purposes, therefore the visual and audio quality may reflect that.

Dikjarazzjoni: L-intenzjoni oriġinali ta’ dan il-filmat kienet għal raġuni ta’ dokumentazzjoni, għaldaqstant il-kwalità awdjo-viżwali jaf tirrifletti dan il-fatt ukoll.

Please note

Due to the ongoing COVID-19 pandemic, all ŻiguŻajg Season events are cancelled until further notice. Please follow the ŻiguŻajg Facebook page for more information.

Minħabba l-pandemija Covid-19, l-avvenimenti skedati għal ŻiguŻajg Season ġew kanċellati sakemm joħroġ avviż ieħor. Jekk jogħġobkom segwu l-paġna ta’ Facebook ta’ ŻiguŻajg għal aktar informazzjoni.